Loader

Türk Hava Yolları Terminal Kullanım Koşulları

Türk Hava Yolları Terminal Kullanım Koşulları

1. Genel Hükümler

 

Bu sözleşme; www.terminal.turkishairlines.com’u (“Web Sitesi”) ziyaret eden, programlara, etkinliklere ve yarışmalara başvuru yapan, süreçlere katılım gösteren herkesin (“Kullanıcılar”) Web Sitesi erişimi / kullanımıyla ilgili şartlar hakkında, Türk Hava Yolları ile arasındaki hak ve yükümlülükleri belirlemektedir; bu nedenle tüm metnin dikkatlice okunması ve anlaşılması önem arz etmektedir.

 

“Web Sitesi”, Türk Hava Yolları’nın teknoloji ve inovasyon alanında yaptığı tüm çalışmaları tek noktada birleştirdiği dijital bir platform olup; merkez ofisi aşağıdaki adreste bulunan Türk Hava Yolları tarafından yürütülmektedir.

 

Türk Hava Yolları Yönetim Binası Atatürk Havalimanı, Yeşilköy, 34149 İstanbul, Türkiye

Şirket Sicil Numarası: 75184-14968

Telefon: +90 212 463 63 63

Faks: +90 212 465 21 21

E-posta: terminal@thy.com

 

Web Sitesine erişerek ve Web Sitesini kullanarak Kullanım Şartlarını (“Sözleşme”) kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu olarak kabul etmiş olursunuz.

 

Bu Sözleşmenin şart ve koşulları, Web Sitesini ya da Web Sitesine kısmen veya tamamen erişim sağlayan diğer internet siteleri aracılığıyla Web sitesinin bazı bölümlerini kullandığınızda da geçerli olacaktır.

 

Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinden yürütülen ve yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetleri ancak kanunen reşit sayılan kişilerin (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) yapabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini, aksi halde Web Sitesi yöneticilerinin bir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ederler.

 

Türk Hava Yolları, bu sözleşmeyi değiştirip güncelleme hakkını her zaman saklı tutmaktadır.

 

Herhangi bir zamanda, hiçbir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın Türk Hava Yolları, uygun gördüğü takdirde ve hiçbir gerekçe göstermeden Web Sitesinin erişimini veya kullanımını tamamen ve/veya kısmen engelleme, askıya alma hakkını saklı tutmaktadır.

 

Türk Hava Yolları, herhangi bir zamanda hiçbir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın uygun gördüğü taktirde Web Sitesinde yer alan program ve yarışmalarda ve site işletim, yönetim ve içeriğinde değişiklik yapma veya sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır.

 

2. Tanımlar

 

“Biz/Şirket”: Türk Hava Yolları’nı ifade etmektedir.

“Web Sitesi”: www.terminal.turkishairlines.com internet sitesini ifade etmektedir.

“Kullanım Şartları/Sözleşme”: “Web Sitesi”ni ziyaret eden, “Programlar”a ve “Yarışmalar”a başvuru yapan, süreçlere katılım gösteren herkesin (“Kullanıcılar”) “Web Sitesi” erişimi / kullanımıyla ilgili şartlar hakkında, Türk Hava Yolları ile arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen metni ifade etmektedir.

“Materyal/Materyaller”: Yazılım, program, veri, bilgi ve veritabanlarını ifade etmektedir.

“Başvuru”: “Kullanıcı”nın, “Başvuru Formu”nu doldurarak, projesinin değerlendirilmesi veya duyurusu yapılan yarışmalara katılabilmek için elektronik ortamdan yapmış olduğu başvuruyu ifade etmektedir.

“Girişimci”: “Web Sitesi” içerisinde yer alan “Başvuru Formu”nda bilgileri yer alan, “Başvuru Formu”nu doldurup çevrimiçi ortamdan kendi adına gönderen ve işbu Sözleşme’ye elektronik olarak onay vererek işbu Sözleşme’nin tarafı olan gerçek ve/veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

“Kullanıcı”: “Web Sitesi”ni herhangi bir sebeple ve herhangi bir şekilde ziyaret eden gerçek ve/veya tüzel kişi adına işlem yapma yetkisi olan kişi/kişileri ifade etmektedir.

“Başvuru Formu”: “Kullanıcı” tarafından “Şirket”e elektronik ortamdan gönderilen ve “Kullanıcı”nın kişisel, gizli ve umuma açık bilgilerini içeren elektronik formu ifade etmektedir.

“Program/Programlar”: Türk Hava Yolları tarafından yütülen “Terminal Girişim Programı”, “Invest On Board”, “Developer Portal” gibi programları ifade etmektedir.

“Terminal Girişim Programı”: Yeni nesil girişimlerden ilham almak, ürün ve servislerini test edebilmek, potansiyel iş birlikleri geliştirebilmek ve girişim ekosistemine katkıda bulunabilmek amacıyla Türk Hava Yolları tarafından yürütülen programı ifade etmektedir.

“Invest On Board”: Girişimlerin yatırımcı sunum videolarına uçak içi ekranlarda yer vererek yatırımcı bulma süreçlerine destek olmak amacıyla Türk Hava Yolları tarafından yürütülen programı ifade etmektedir.

“Developer Portal”: Açık inovasyon stratejisi kapsamında Türk Hava Yolları’nın dijital servislerini (API) geliştiricilere sunduğu programı ifade etmektedir.

“Yarışma/Yarışmalar”: Yolcu deneyimini artırmak veya iş süreçlerine teknolojik çözümler sağlamak amacıyla girişim ekosistemine yönelik Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen Hackathon/Datathon/Ideathon gibi yarışmaları ifade etmektedir.

“Etkinlik / Etkinlikler”: Girişim ekosistemini desteklemek ve geliştirmek adına yapılan Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen Demoday / Seminer / Webinar / Panel gibi etkinlikleri ifade etmektedir

“Tedarikçi”: Türk Hava Yolları iştiraklerini ve web sitesi projesinin birlikte yürütüldüğü ajansı ifade etmektedir.

 

3. Kullanıcı Yükümlülükleri

 

Web Sitesinin online hizmetleri, size sadece Web Sitesi yoluyla sağlanan ürün ve hizmetleri kullanmanızı sağlamak amacıyla sunulmaktadır. Web Sitesi yalnızca Sözleşmeye uygun olarak ve açıklanan, yasal olarak izin verilen amaçlar doğrultusunda kullanılabilmektedir. Siteye girmekle bilhassa aşağıdakileri kabul ettiğinizi beyan edersiniz:

 

3.1. Web Sitesi başkalarının başta mülkiyet olmak üzere hiç bir maddi ve şahsiyet haklarının ihlaline yol açacak şekilde kullanılamaz.

3.2. Web Sitesinin çalışmasına engel olabilecek hiçbir cihaz, mekanizma, yazılım veya sair komut dizileri,kullanılamaz. Buna virüs bulaşmış dosyaların yüklenmesi de dahildir.

3.3. Türk Hava Yolları altyapısı üzerinde makul olmayan veya aşırı yük oluşturabilecek hiçbir işlem gerçekleştirilemez.

3.4. Türk Hava Yolları tarafından oluşturulan içerikler bloke edilemez, üzerine yazılamaz veya değiştirılemez ya da Web Sitesi herhangi bir şekilde engellenemez.

3.5. Web Sitesindeki bilgiler ticari amaçlarla kopyalanamaz.

3.6. Her ne şekilde olursa olsun, ağlarımıza izinsiz erişim sağlanması veya buna teşebbüs edilmesi yasaktır.

3.7. Materyallere Web Sitesi üzerinden ve aracılığıyla erişim ve bunların kullanımına ilişkin risk sadece Kullanıcıya aittir. Bu tür yazılımların güvenilirliği, istikrarı veya virüssüz olması konusunda Türk Hava Yolları hiçbir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

 

4. Kişisel Veriler

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi, Terminal Veri Koruma Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır.

 

Çerezlere ilişkin detaylı bilgi Çerez Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır.

 

5. Güvenlik

 

Türk Hava Yolları kişisel verilerin korunmasına önem vermektedir. Web Sitesini kullanarak tarafımıza aktardığınız gizli bilgileri saklı tutmak ve bu bilgileri izinsiz erişimden korumak için tüm makul tedbirler alınmaktadır. Alınan tedbirlere rağmen bu bilgilere izinsiz erişimin asla gerçekleşmeyeceği garanti edilmemektedir. Sadece ağır kusurumuz neticesinde gerçekleşmedikçe bu tür izinsiz erişimlerden Türk Hava Yolları sorumlu olmayacaktır.

 

6. Diğer Sitelere Bağlantılar

 

Web Sitesinde sadece size kolaylık sağlamak amacıyla tarafımızca kurulmamış, işletilmeyen veya düzenlenmemiş diğer internet sitelerine veya web sayfalarına bağlantılar bulunmaktadır. Benzer şekilde, Web Sitesine bağlantılar bulunan ve üçüncü şahıslar tarafından kurulmuş, işletilen veya düzenlenmiş diğer web siteleri veya web sayfaları da olabilir. Bu site veya sayfaların kullanımı, bu web sitesini veya sayfasını kuran, işleten veya düzenleyen ilgili üçüncü şahıslar tarafından belirlenen şart ve koşullara tabidir.

 

Web Sitesi yoluyla bu tür site veya sayfalara bağlantı verilmiş olması,  bu site veya sayfalar tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik olarak tarafımızca bir garant verildiği anlamına gelmediği gibi, bu siteleri işleten kişi veya firmalar ile aramızda herhangi bir temsil ilişkisi bulunmadığı gibi, tarafımızca  bu kişi ve/veya firamaların ürün, hizmet ve web sitesi işletimie ilişkin her hangi bir sorumluluk da üstlenilmemektedir. Hiç bir hal ve surette bu web sitelerinin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin ve/veya doğa sözleşmelerin tarafı olmadığımız gibi, bu firma/veya kişilerin vekili ve/veya temsilcisi de değiliz, . bu tür site veya sayfalar tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerden doğan tüm ihtilaflar, siz ve bu tür site veya sayfaları kuran, işleten veya düzenleyen ilgili üçüncü şahıs/lar arasında çözümlenecektir. Bu tür site veya sayfaların kullanılmasına yönelik hiçbir sorumluluk kabul etmediğimizi kabul etmektesiniz. Böyle bir durumdan dolayı tarafımızdan, iştiraklerimizden veya bağlı kuruluşlarımızdan hak talebinde bulunulamayacaktır.

 

7. Hak ve Sorumluluklar

 

Web Sitesinin mülkiyeti bize ve/veya tedarikçilerimize aittir ve yine aynı kişiler tarafından işletilmektedir. Web Sitesinde bulunan materyaller ile söz konusu materyalde yer alan ticari markalarımız ve markalarımıza ilişkin olarak telif hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet hakları, bize ve/veya lisansörlerimize ve/veya tedarikçilerimize aittir.

 

Web Sitesindeki bilgilerin mümkün olduğunca doğru ve güncel olmasını sağlamak için Web Sitesini düzenli olarak denetliyoruz. Ancak, tüm gayretlerimize rağmen zaman zaman Web Sitesindeki bilgilerin gerçek olaylar nedeniyle güncelliğini yitirdiği durumlar olabilir. İlgili hizmetlere ilişkin mevcut bilgiler, Web Sitesinde görünen bilgilerden farklı olabilir. Bağlantılı olsun ya da olmasın, Web Sitesinde görünenler dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Materyallere ya da Materyallerin durum, kalite, performans, ticarete elverişlilik, güncellik veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin garantiler de dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgi, hizmet veya ürünler üzerindeki etkisi ile ilgili olarak sarih veya zımni hiçbir garanti veya taahhütte bulunulmamaktadır. Işbu web sitesinin kullanımı ile ilgili servise saldırı, virüs veya teknolojik malzemeden kaynaklı herhangi bir kayıp ve zarardan, bu siteye erişimden veya erişememekten ya da siteyi kullanmaktan veya kullanamamaktan ya da bu sitede verilen bilgilere güvenmenizden kaynaklanan zarar ve ziyandan sorumlu değiliz. Bu tür garanti veya taahhütler kanunların izin verdiği azami ölçüde açıkça reddedilecektir.

 

8. Terminal Girişim Programı Genel Usul Ve Esasları

 

8.1. Girişimci, Web Sitesi’ndeki Başvuru Formu’nu doldurup onaylayarak Terminal Girişim Programı’na başvuru yapabilmektedir.

8.2. Girişimci, Başvuru Formu ile ilettiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Türk Hava Yolları bu bilgilere ilişkin ilave bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

8.3. Girişimci, Başvuru Formu ile ilettiği bilgilerin değişmesi durumunda söz konusu bilgileri güncelleyeceğini; bilgileri güncellememesi sebebiyle doğabilecek her türlü zarar, masraf ve yükümlülüklerin tamamından sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8.4. Türk Hava Yolları, Girişimci’nin Başvuru Formu ile ilettiği bilgileri Terminal Girişim Programı’na kabul aşamasında değerlendirme kapsamında gerekirse üçüncü taraflarla paylaşılabilme hakkını saklı tutmaktadır.

8.5. Türk Hava Yolları, Girişimci tarafından başvurusu yapılan girişimleri herhangi bir nedenle Program’a dahil edip etmeme hakkını saklı tutmaktadır.

8.6. Türk Hava Yolları, basılı ve dijital iletişim mecralarında girişim ile ilgili bilgi, logo ve markaları, Girişimci’nin isim ve fotoğraflarını kullanma hakkını saklı tutmaktadır.

8.8. Girişimci, Türk Hava Yolları’na sunduğu girişimin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili mevzuata aykırılığı ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Girişimci, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında Türk Hava Yolları’na yöneltilecek her türlü talebin muhatabı olduğunu, Türk Hava Yolları’nın bu konuda herhangi bir zarara uğraması durumunda ilk talepte ve nakden söz konusu tüm zararları karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8.9. Sitede yer alan Hizmetlerin bir parçası olarak sağlanan 3. Kişilere ait isim, logo, marka ve diğer materyal ile içeriğin fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcılarına/hak sahiplerine ait olup, kullanıcı bu hakları ihlal etmeyeceğini taahhüt etmektedir.

Kullanıcı, web sitesinde bulunan hiçbir veriyi toplamamayı, Siteye ait veritabanına erişmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

8.10. Girişimci, Türk Hava Yolları ve Türk Hava Yolları’nınismi, ticaret unvanı, markası, logosu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 Fikri ve Sınai Haklar Kanunu kapsamında kalan diğer hakları  Türk Hava Yolları’nın yazılı onayı dışında kullanamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

8.11. Girişimci, yaptığı başvuruya ilişkin bu Esaslar hakkında bilgi sahibi olduğunu, başvurusunu iletmesiyle söz konusu Esaslar’ı kabul ettiğini, söz konusu şartları elektronik ortamda onaylayarak kabul etmesiyle bu Esaslar’dan kaynaklanacak uyuşmazlıklarda keni ispat hakkı saklı olmak kaydıyla elektronik kayıtların, Türk Hava Yolları’na ait ticari defter ve kayıtlarının, Türk Hava Yolları’nın elektronik ortam kayıtları ve verilerinin idari veya adli yargı organları nezdinde kesin delil olarak kabul edileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8.12. Türk Hava Yolları, girişimleri değerlendirme kriterlerinde, Web Sitesinde belirtilen Girişimlere Neler Sağlıyoruz’un içeriğinde ve sağlanması şartlarında, Terminal Girişim Programı süreçlerine ve Program sonrası süreçlere ilişkin şart ve koşullarda, dilediği değişiklikleri tek taraflı olarak yapma hakkını saklı tutmaktadır.

8.13. Türk Hava Yolları, herhangi bir sebep göstermeksizin Terminal Girişim Programı’nı dilediği zaman herhangi bir yükümlülük olmaksızın sona erdirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

9. Yargı Yetkisi

 

Bu Sözleşme, Web Sitesini veya Web Sitesinde bulunan ya da Web Sitesinden indirilen/erişilen Materyalleri kullanımınız ve bunlardan doğan veya bunlarla bağlantılı ihtilaflar veya hak talepleri, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve yine aynı kanunlara uygun olarak yorumlanacaktır. Bu tür ihtilaf ve hak taleplerini İstanbul Bakırköy Mahkemelerinin yargı yetkisine tevdi etmeyi kabul etmektesiniz. Yasal davaları ikamet ettiğiniz veya Web Sitesini kullandığınız ülkenin mahkemelerine taşıma hakkını saklı tutmaktayız.

 

Sözleşmenin Türkçe’den başka dillere tercüme edildiği durumlarda Türkçe sürüm ile Sözleşmenin herhangi bir dildeki tercümesi arasında herhangi bir uyumsuzluk veya tutarsızlık olması durumunda Sözleşmenin Türkçe sürümü geçerli olacaktır.