Loader

Türk Hava Yolları Terminal Veri Koruma Aydınlatma Metni

Türk Hava Yolları Terminal Veri Koruma Aydınlatma Metni

Giriş

 

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (“THY”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır), müşterilerinin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesini son derece önemsemektedir. Bu Veri Koruma Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), yeni nesil girişimlerden ilham almak, ürün ve servisleri test etmek, potansiyel iş birlikleri geliştirebilmek ve girişim ekosistemine katkıda bulunabilmek amacıyla kurulan girişim destek programı çerçevesinde sizlerin kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesine ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu kapsamda Aydınlatma Metni’nde, THY olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilini (VERBİS) (https://verbis.kvkk.gov.tr/) inceleyebilirsiniz.

 

GDPR ’a tabi bir yolcumuz iseniz detaylı bilgi için https://www.turkishairlines.com/en-pl/legal-notice/gdpr-privacy-notice/ adresini ziyaret etmenizi rica ederiz.

 

Kişisel Verilerinizi Nasıl Elde Ediyoruz? Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Dayanağı Nedir?

 

Kişisel verileriniz, sizler, https://terminal.turkishairlines.com internet sitesinde başvuru yaptığınız esnada, mobil uygulama, her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla elde edilmektedir. Kanun gereği, kişisel verileriniz yalnızca Kanun’da görülen şartlardan en az birinin bulunması halinde işlenebilmektedir. THY olarak bizler, kişisel ancak verilerinizi hangi amaçla işliyor olursak olalım, her şartta başta Kanun’un 4. maddesindeki temel ilkeler olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında listelenen kişisel veri işleme koşullarına dayanarak veri işliyoruz.

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

• Yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi

• Müşterilerimizin temel hak ve özgürlükleri üzerinde olumsuz bir netice oluşturmamak kaydıyla meşru menfaatlerimiz
Kişisel veri işleme şartlarına ek olarak, bazı durumlarda kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızı talep edebiliriz. Böylesi durumlarda, kişisel verileriniz serbest iradenizle sunmuş olduğunuz açık rızanın kapsamıyla sınırlı olarak işlenir. Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilme imkanına sahipsiniz.

 

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

 

THY tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir (Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına ilişkin daha detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilini (VERBİS) (https://verbis.kvkk.gov.tr/) inceleyebilirsiniz:

 

• Kimlik ve İletişim Bilgileri: Programa başvurduğunuz sırada sağlamış olduğunuz ad, soyadı vb. kişisel verileriniz ile e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, sosyal medya iletişim bilgileri, adres bilgileri
• Kimlik Doğrulama Bilgileri: Üyelik bilgileri, kullanıcı adı, şifre bilgileri
• Başvuru Bilgileri : Ülke, şehir bilgileri, fotoğraf
• Değerlendirmeleriniz ve talepleriniz: Hizmetlerimiz konusunda sizlerden sağlamış olduğumuz değerlendirme bilgileri
• İşlem Güvenliği: Çevrimiçi başvurularda elde edilen IP adres bilgisi, log kayıtları, parola bilgileri, ziyaret edilen internet sayfası, ziyaret tarihi, süresi.

 

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

 

THY, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir (Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına ilişkin daha detaylı bilgi almak için https://www.turkishairlines.com/tr-tr/yasal-uyari/gizlilik-politikasi/ adresinde yer alan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’ne göz atabilirsiniz.).

 

• Programa başvuru ve üyelik işlemlerinin yapılması
• İletişim: Terminal kapsamında yer alan programların ve etkinliklerin süreçleri amacıyla SMS, e-posta ya da telefon yoluyla iletişime geçmek gibi olağan faaliyetlerimize dair sizleri bilgilendirmek, (hatırlatmak isteriz ki, pazarlama amacı içermeyen ve sadece yukarıdaki amaçlar ya da benzeri hizmet bilgilendirmeleri gerçekleştirmek amacıyla gönderilen iletiler, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesi uyarınca onaya tabi olmayıp, ileti alma konusunda onay vermemiş olsanız da THY tarafından tarafınıza gönderilebilecektir)
• Talep ve Görüşlerinizin Değerlendirilmesi: Kullanıcıların hizmetlerimiz konusundaki görüş, şikâyet ve değerlendirmelerinin yazılı/online form ve anketler aracılığı ile alınması ve bunların değerlendirilmesi,
• Yasal Yükümlülükler: THY’nin tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Hizmet Özelleştirmeleri: Sunulan program, hizmet ve ürünlerin ilgili kişilerin beğeni, ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ve bunların ilgili kişilerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

 

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü taraflara başta Kanun’un 8. ve 9. maddeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde aktarabilmekteyiz.

Verilerinizi aktarabileceğimiz üçüncü taraflar kategorik olarak şu şekildedir:

 

• Yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımız; ör. Havaalanlarında yer hizmetlerini sağlayan servis sağlayıcılar, acenteler, GDS’ler aktarmalı uçuşlarda yolculuğunuzun bir kısmını üstlenen hava yolu şirketleri vb.
• Grup şirketlerimiz, ör. THY tarafından sunulan hizmetlerin bir kısmı iştiraklerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir, kişisel verileriniz bu kapsamda ilgili grup şirketlerimizle paylaşılabilmektedir. Grup şirketlerimize ilişkin daha detaylı bilgiye https://www.turkishairlines.com/tr-tr/yasal-uyari/gizlilik-politikasi/ adresinde yer alan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’nden ya da https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/ adresinden ulaşabilirsiniz.
• Tedarikçilerimiz; ör. THY olarak teknik destek aldığımız yazılım şirketleri, güvenlik şirketleri ya da ulaştırma hizmeti sağlayan firmalar vb.
• Ulusal ve uluslararası mevzuatça yetkilendirilmiş yetkili özel kurum ve kuruluşlar ve kamu kurumları

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Hangi Haklara Sahipsiniz?

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi sıfatı ile kişisel verilerinize ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve kullanma yöntemlerine ilişkin sizlere bilgi vermek istiyoruz.

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:

 

• Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,

• Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,

• Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizin bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

• Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,

• Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.

• Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.

• İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,

• Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

• GDPR’a tabi bir yolcu iseniz sahip olduğunuz haklara ilişkin detaylı bilgi için https://www.turkishairlines.com/en-pl/legal-notice/gdpr-privacy-notice/ adresini ziyaret etmenizi rica ederiz.

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kullanmak için bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz. Veri sahipleri başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

 

İletişim Bilgilerimiz

 

Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası
Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 34149 Bakırköy/İstanbul
+90 212 463 63 63

terminal@thy.com