Loader

TÜBİSAD 2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Pazar Verileri ve Trendleri Raporu

TÜBİSAD 2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Pazar Verileri ve Trendleri Raporu

TÜBİSAD 2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Pazar Verileri ve Trendleri Raporunu yayınladı.

Yayınlanan raporun içerdiği ana başlıklar şu şekildeydi:

  • Sektörde öne çıkan teknolojiler ve uygulama örnekleri
  • Pandeminin sektörlere ve bu sektörlerin BİT alanındaki önceliklerine etkisi ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörüne getirdikleri
  • Global Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü’nün toplam büyüklüğü
  • Türkiye sektör büyüklüğü hesaplanırken alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve işbirliği yapılan paydaşlar
  • Sektör büyüklüğü hesaplanırken çalışma dahilinde değerlendirilen alt sektörler ve bu alt sektörlerce üretilen ürün ve hizmet türleri
  • Türkiye’de BİT Sektörü’nde öne çıkan gelişmeler ve Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü’nün büyüklüğü