Loader

Türkiye Ulusal Yapay Zeka Stratejisi 2021-2025 Yayınlandı

Türkiye Ulusal Yapay Zeka Stratejisi 2021-2025 Yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde ve ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanan “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025 Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen lansman etkinliğinde geniş bir katılımcı kitlesiyle tanıtılmıştır.

Yapay zekâ alanında ülkemizin ilk ulusal strateji belgesi olma özelliğini taşıyan Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (UYZS) ile Türkiye, yapay zekâ (YZ) stratejisini yayımlayan ülkeler arasında yerini almıştır.

Stratejinin hazırlık sürecinde katılımcı bir anlayış benimsenmiş; kamu kurumları, akademi, özel sektör kuruluşları, STK’ler, meslek örgütleri ve uluslararası organizasyonlar gibi çok sayıda paydaşın katkılarıyla kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür.

Vizyonu “müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zekâ ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek” olan Strateji, 6 stratejik öncelik etrafında tasarlanmıştır.

  1. YZ Uzmanlarını Yetiştirmek ve Alanda İstihdamı Artırmak
  2. Araştırma, Girişimcilik ve Yenilikçiliği Desteklemek
  3. Kaliteli Veriye ve Teknik Altyapıya Erişim İmkânlarını Genişletmek
  4. Sosyoekonomik Uyumu Hızlandıracak Düzenlemeleri Yapmak
  5. Uluslararası İş Birliklerini Güçlendirmek
  6. Yapısal ve İşgücü Dönüşümünü Hızlandırmak

Bu stratejik öncelikler kapsamında 24 amaç ve 119 tedbir belirlenmiştir.