Loader

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri

Deloitte, teknoloji, medya ve telekomünikasyon eğilimlerinin işletmeleri ve tüketicileri dünya çapında nasıl etkileyebileceğini vurgulayan “Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri Raporu”nu açıkladı. Pandeminin ekonomik ve toplumsal etkilerinin incelendiği raporda; pandeminin sanal ortamlar, bulut teknolojileri ve spor gibi medya alanlarındaki büyümeye etkisi ortaya konuyor.

Teletıp: Doktor ziyaretleri video yoluyla gerçekleşecek

COVID-19’un, pek çok alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de dönüştürücü bir etkisi oldu. Video tabanlı doktor ziyaretlerini de içerisinde bulunduran dünya çapında bir “teletıp” trendi hızlı bir şekilde başladı. Küresel salgın, yalnızca bu tür ziyaretlerin önündeki yasal engellerin kaldırılmasını gerektirmekle kalmadı aynı zamanda tüketicilerin, özellikle 65 yaşın üzerindeki tüketicilerin, görüntülü arama uygulamalarını daha iyi anlamalarına ve bunlardan yararlanmalarına yardımcı oldu.

Deloitte, 2021’de doktor ziyaretlerinin %5’inin sanal olarak gerçekleşeceğini öngörüyor, bu 2019’daki seviyesinin 5 katı.

Eğitimde ve kurumsal hayatta kullanılan sanal gerçeklik pazarı yüzde 100 büyüyecek

Üç boyutlu teknolojiler kurumsal hayatta ve eğitimde popülerlik kazandıkça dijital gerçeklik pazarı da büyüme perfomansı gösteriyor. Deloitte, sanal, arttırılmış ve karma gerçeklik açısından, (topluca XR veya dijital gerçeklik olarak bilinen) takılabilir başlıkların kurumsal ve eğitim amaçlı kullanımına yönelik satışlarının 2021’de 2019 seviyelerine göre yüzde 100 artacağını öngörüyor.

Bu başlıklar için pazar büyümesi, çalışanlar ve öğrencilerin COVID-19 nedeniyle sanal sisteme geçmesiyle çoktan hızlandı. Sanal gerçeklik başlıklarının, düşük maliyet, güvenlik ve öğrenmeyi devamlı hale getirmek gibi farklı faydaları sayesinde, pandemi sonrasında da konumunu güçlendirmeye devam edeceği öngörülüyor.

Bulut sistemleri işletmelerin birincil çözümü olacak

TMT Öngörüleri Raporu’na göre bulut pazarı 2020’de 2019’a göre daha hızlı büyüdü, bu durum COVID-19 süresince yaşanan kapanmalar ve uzaktan çalışma nedeniyle artan talepten kaynaklandı. Deloitte, şirketlerin tasarruf yapmak, daha çevik olmak ve inovasyonu desteklemek adına bulut sistemlerine daha fazla yönelmesiyle, 2021’den 2025’e bu pazardaki yıllık gelir artışlarının yüzde 30’un üzerinde seyredeceğini öngörüyor.

Salgının daha fazla işletmeyi buluta yönlendirmesiyle birlikte, bu pazar büyük olasılıkla salgından her zamankinden daha güçlü çıkacak. Bulut kullanıcıları bulutun değer yaratması için yeni yollar ararken, bulut sağlayıcıları ve ekosistemdeki diğer oyuncular artan kullanımdan fayda sağlayacak. Yakın gelecekte bulut teknolojileri, birçok işletme için birincil çözüm haline gelebilir.

Kadın sporları ticarileşecek, sporcu performans ölçümleri dijitalleşecek

2020 yılında spor etkinliklerinin sayısının azalmasına rağmen, büyüme potansiyeli azalmadı. Deloitte spordaki iki ana eğilimi, kadın sporlarının ticarileşmesi ve atlet performansının ölçülmesi için dijital platformların kullanılması olarak öngörüyor. Bu iki eğilimin pazardaki büyümeyi yukarı yönde devam ettirmesi bekleniyor.

Kadın sporları, önümüzdeki yıllarda 1 milyar dolardan fazla değere sahip olma yolunda ilerliyor. Kadın sporlarının televizyonda izlenme, sponsorlara değer sağlama ve taraftarları çekme potansiyeli geçtiğimiz on yıl içinde birçok kez gözler önüne serildi. Tıpkı COVID-19’un toplumun birçok yönünü temelden değişime sürüklediği gibi, Deloitte kadın sporlarının da yeni şekillerde algılanacağını, destekleneceğini ve ticarileştirileceğini öngörüyor.

Sporda görülmeye devam eden bir diğer değişiklik ise, sporcu verilerinin toplanması ve analizlerinin yapılması. Bu verilerin giderek daha fazla gerçek zamanlı hale gelmesiyle, vücudun içindeki ve dışındaki göstergeleri ölçmek, karar verme sürecini beslemek için yüzlerce yeni ölçüm oluşturmak, yani temelde dijital bir sporcu oluşturmak artık mümkün. Deloitte, atlet performanslarının ölçümlenmesinin güçlü bir potansiyel sunması ile, 2021’in sonunda çok sayıda profesyonel spor liginin, oyuncu verilerinin toplanması, kullanılması ve ticarileştirilmesi ile ilgili yeni resmi politikalar oluşturacağını tahmin ediyor.

Akıllı Uç Bilişim ile Endüstri 4.0 ortaya çıkıyor

Gelişmiş kablosuz bağlantı, kompakt işlem gücü ve yapay zekanın birleşimi olan akıllı uç bilişim, şimdiden dünyadaki en büyük teknoloji ve iletişim şirketlerinin bazılarını harekete geçirdi. Deloitte, 2021’de akıllı uç bilişim küresel pazarının yaklaşık yüzde 35’lik ortalama büyüme oranını sürdürerek 12 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Bu artışa en fazla telekomünikasyon şirketleri ve onların genişleyen 5G ağları ile büyük bulut sağlayıcıları etki ediyor. Bu büyük ölçekli lider kuruluşlar farklı sektörlerdeki şirketlerin akıllı uç bilişime ulaşmasını kolaylaştırabilir.

2021 TMT Öngörüleri Raporu’nda öne çıkan diğer başlıklar:

  • 8K dalgası başlıyor: 8K TV satışlarının 2021’de 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor; 8K içerik üretmeye yönelik ekipman ve hizmetlere yapılacak yatırım yüz milyonlarca dolar artacak.
  • 5G sağlık efsanesi yıkılıyor: Deloitte, 5G mobil ağlardan ve telefonlardan alınan radyasyonun herhangi bir bireyin sağlığını etkileme ihtimalinin çok düşük olduğunu tahmin ediyor. Ancak korkuları azaltmakta etkisi olabilmesi için 5G hakkındaki bilgilendirmelere şimdiden başlanması ve zorunlu, tutarlı, yaygın hale getirilmesi gerekiyor.
  • Yeni nesil RAN’lar hızlanıyor: Açık ve sanallaştırılmış radyo erişim ağları (RAN’lar), mobil ağ operatörlerine maliyetleri azaltma ve 5G’yi benimsedikçe satıcı seçimini arttırma potansiyeli sağlıyor. 2025 yılına kadar RAN pazarındaki Açık RAN payının 10 kat ve daha fazla büyüyebileceği öngörülüyor.