Loader

Sürdürülebilir Havacılık

Sürdürülebilir Havacılık

Artan nüfus ve buna bağlı olarak büyüyen havacılık sektöründe sürdürülebilirliğin önemi, giderek artmaktadır.

İstatistiklere göre 2050 yılına gelindiğinde, 10 milyardan fazla insanın uçakla yolculuk yapacağı ve sürdürülebilirliğin etkisinin giderek artacağı öngörülmektedir.

Peki sürdürülebilirlik nedir?

Sürdürülebilirlik tanım olarak, üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesidir. Başka bir ifade ile sürdürülebilirlik, insanların kendi ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmesidir.

Her ne kadar sürdürülebilirlik nedir denildiğinde akla ilk olarak çevrenin korunması gelse de aslında sürdürülebilirlik kavramı ekolojik, ekonomik ve toplumsal boyutları da bir arada barındıran bütünsel bir yaklaşımdır.
Sürdürülebilirliğin 3 temel bileşeni bulunmaktadır. Bu bileşenler; çevre koruma, ekonomik büyüme ve sosyal gelişimdir. Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için bu kavramlar dengeli bir biçimde yönetilmelidir.

Tüm bu bileşenler bir arada uyum içinde çalıştığında, insan istek ve ihtiyaçlarının şimdi ve gelecekte karşılanabilme potansiyeli artar ve bununla birlikte sürdürülebilir kalkınma sağlanmış olur. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine göre toplum, zaman içinde refahın azalmasına izin vermemelidir.

Sürdürülebilirlik Örnekleri

Sürdürülebilirlik, insanları, politikacıları, işletmeleri ve gelecek nesilleri hesaba katarak uzun vadeli kararlar almaya teşvik eder. Sürdürülebilir şekilde hareket etmek, (birkaç ay veya yıl yerine) on yıllık bir zaman çerçevesini kapsar ve kısa vadedeki kâr veya zarardan fazlasını dikkate alır. Sektöre bağlı olarak birkaç farklı sürdürülebilirlik örneği aşağıdaki gibidir:

● Teknoloji de sürdürülebilirlik, elektronik aletlerin uzun süreli kullanılması ve elektronik atıkların azaltılması
● Moda de sürdürülebilirlik, kimyasal olmayan pamuklardan kıyafetlerin üretilmesi, hızlı ve ucuz üretim için kimyasal kumaşlardan uzak durulması
● Ulaşımda sürdürülebilirlik, sera ve karbondioksit gaz salınımlarının azaltılması, bisiklet veya elektrikli araçların yaygınlaştırılması
● İşyerlerinde sürdürülebilirlik, kağıt fotokopi vb. çıktıların azaltılması, plastik ürünlerin kullanılmaması
● Üretimde sürdürülebilirlik, enerji üretimi için güneş panellerinin kullanılması ve atıkların doğru bir şekilde ayrıştırılması

Dünya markaları ise sürdürülebilirlik üzerine bir seri uygulama gerçekleştiriyor ve sürdürülebilirliği destekliyor. Apple, yeni telefonlarında, her zamankinden daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullandığını söylüyor. Twitter, iklim değişikliğiyle ilgili ‘yanıltıcı’ reklamları yasaklıyor.

Havacılık Endüstrisindeki Sürdürülebilir Trendler

Sürdürülebilir Havacılık, havacılık endüstrisi için daha temiz, daha sessiz ve daha akıllı bir gelecek sağlama zorluğunun üstesinden gelmek için ortaya konulan uzun vadeli bir stratejidir.
Sürdürülebilir Havacılık, sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için iklim değişikliği, gürültü ve yerel hava kalitesini kapsayan bir dizi hedef ve taahhüt belirlemiştir. Sürdürülebilirlik, uçak gövdesi ve uçuş; uçak itki sistemleri, uçak yardımcı enerji sistemleri, hava meydanları, hava trafiği kontrolü ve uçak yer hizmetleri, uçak dışı hava araçları, askeri havacılık, vb. Alanlarda uygulanabilir.

Havayolları, karbon dengelemelerinden tek kullanımlık plastiklerin azaltılmasına (veya ortadan kaldırılmasına) kadar, çevresel kaygıları gidermek için ciddi önlemler alıyor.
Dünya da uçak yakıtlarının sıfır emisyona ulaşamayacağı ön görülse bile, karbon ayak izinin azaltılması için havacılıkta sürdürülebilir trendler benimsenmektedir.

● Yakıt tüketiminin azaltılması
● Biyoyakıtlar
● Tek Kullanımlık plastiklerin ortadan kaldırılması
● Menülerde yerel yemeklere yer verilmesi
● Yolculara eğitim verilmesi

Üniversiteler sürdürülebilirlik üzerine yeni prototipler geliştirmektedir. Hollanda’daki Delft Teknik Üniversitesi öğrencileri, jet yakıtı veya hidrojenle çalışan bir prototip tasarladı. Elektrikli uçakların aksine uzun mesafeli yolculuklara uygun olan bu prototip, günümüzün havaalanlarına uygun şekilde hazırlandı. 314 yolcu kapasiteli V harfi şeklindeki uçağın yolcu kabini, kargo güvertesi ve yakıt tankları, kanat içerisinde yer alacak. Şu anda piyasadaki en verimli uçak olarak gösterilen Airbus A350’ye kıyasla yüzde 20 daha az yakıt tüketecek olan Flying-V ‘nin sürdürülebilir havacılık sektörüne büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF)

Havacılık endüstrisinin Paris Anlaşması hedeflerine ulaşılmasında önemli bir role sahip olan Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (Sustainable Aviation Fuel – SAF), yüksek emisyonlu sektörün karbondan arındırılması hedefiyle gündeme gelmektedir.

SAF, “Sentezlenmiş Hidrokarbonlar İçeren Havacılık Türbin Yakıtı olan ve D91 Jet-A veya Jet A-91 olarak yeniden tanımlanan 3-23 (İngiliz) ve CAN/CGSB- 7566-1655 (Kanada) jet yakıtı spesifikasyonları yakıt” olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı – yaygın olarak SAF olarak anılır – Jet A ve Jet A-1 yakıtının sürdürülebilir bir versiyonudur.

SAF’ın birincil faydası CO2 emisyonun azaltılmasıdır. Fosil yakıtlar, daha önce rezervuarlarda depolanan ek karbonu serbest bırakır. Karşılaştırıldığında, SAF daha önce yayılan CO2 emisyonlarını geri dönüştürür.

SAF’ın bir başka yararı da yerel hava kalitesinde meydana getirdiği bir iyileştirmedir. Kullanıldığında, geleneksel jet yakıtına kıyasla doğrudan emisyonları azaltabilir. Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı, partikül maddede (PM) %90’a kadar bir azalma ve kükürtte (SOX) %100’e kadar bir azalma görebilir.

Üçüncüsü, SAF ayrıca yakıt verimliliğinde marjinal bir artış sağlayabilir. Konvansiyonel jet yakıtına göre daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip SAF sayesinde yakıt verimliliğinde %1.5 ile %3 arasında bir artış sağlanabilmektedir. Bu sadece bir uçağın menzilini artırmak ile kalmayacak, aynı zamanda uçuş mesafesini de azaltacaktır. Bu da, görevi sırasında bir uçaktan üretilen emisyonları azaltacaktır.

Birçok taşıyıcı, 2005’teki emisyon oranlarına kıyasla 2050’ye kadar CO2 emisyonlarını yarı yarıya azaltmayı hedefleyen CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) anlaşması yükümlülüklerine tabi. CORSIA anlaşması uyarınca, sürdürülebilirliği tüm havayolları öncelikli hale getirmiştir.

Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre, 2019 başında dünyada sadece beş havaalanı biyoyakıt (bitki gibi biyolojik kaynaklardan gelen SAF) ikmali yapabilmektedir.

● Norveç-Bergen Havalimanı,
● Avustralya-Brisbane Havaalanı,
● ABD-Los Angeles Uluslararası Havaalanı,
● Norveç-Oslo Havaalanı,
● İsveç-Stockholm Arlanda Havaalanı.