Loader

Lufthansa’dan Rötarları Engellemeye Yönelik Çalışma

Lufthansa’dan Rötarları Engellemeye Yönelik Çalışma

Avrupa’nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Lufthansa Group, Google ile iş birliği yaparak rüzgâr öngörü sistemi geliştirdi. BISE adı verilen hava dalgası İsviçre’nin kuzeybatı yönünden güneydoğu yönünde doğru esen soğuk ve kuru hava dalgasıdır. Bu hava dalgası havayolu trafiğini aksatmakta ve uçakların rötar yapmasına sebep olmaktadır. Özellikle Zurich havaalanında %30’a kadar kapasite düşüşlerine yol açmış ve uçuşların ertelenmesine her yıl milyonlarca zarara yol açmıştır.

Bu rüzgarların daha önceden tespit edilmesi ve önlem alınması oluşan gecikmeleri ve memnuniyet kayıplarını önlemek amacıyla Lufthansa Group, Google ile iş birliği yaparak oluşan rüzgarları daha önceden tespit etmek için Google’ın yapay zekâsı olan Vertex AI Forecast’ten yararlanmışlardır.

Zurich Havaalanı’nda kullanılmak üzere yapay zekanın eğitimi için 5 yıl boyunca İsveç’teki farklı havaalanlarından toplanan meteorolojik sensor verilerinin birleşimi olan Meteoswiss simülasyon verileri kullanılmıştır. Bu veri seti kullanılarak rüzgâr yönü, büyüklüğü, hava basıncı, derece, nem, yükseklik gibi verilere ulaşıldı.

Bu veri seti ile derin öğrenme sonrasında aşağıdaki sonuçlara ulaşıldı:

Üstteki figürlerde görüleceği üzere, Vertex AI Forecast, Lufthansanın kendi öngörülerine kıyasla: iki saatlik tahminlerde %40 daha fazla başarılı olmuştur; 6 saatlik hava tahmininde ise bu aralık daha fazla artmıştır. BISE’nin birkaç saat önceden öngörülmesi bile uçuşların ertelenmesi ve rötar yapmaması için önemli olduğundan bu gelişme havayolu trafiği açısından büyük önem taşımaktadır. Lufthansa bu çözümü kendi bünyelerine entegre etmeyi ve kullanımını genişletmeyi planlıyor.

Kaynak: https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/how-lufthansa-reduce-flight-delays-with-google-cloud-ml