Loader

Avrupa İnovasyon Puan Tablosu

Avrupa İnovasyon Puan Tablosu

AB ülkeleri, diğer Avrupa ülkeleri ve yakın bölgelerdeki ülkelerin inovasyon performansının ölçüldüğü ve detaylı analizinin yapıldığı Avrupa İnovasyon Tablosu yayınlandı. Yayınlanan rapor, içerisinde Türkiye’nin de olduğu ülkelerin, ulusal inovasyon sistemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmelerine ve ela almaları gereken zorlukları belirlemelerine yardımcı oluyor.

Avrupa İnovasyon Puan Tablosunda AB ülkeleri, inovasyon liderliği, güçlü yenilikçiler, orta düzey yenilikçiler ve yükselen yenilikçiler gibi dört farklı performans grubunda değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmede ön plana çıkanlar;

  • İsveç, AB’de en iyi performans gösteren ülke olmaya devam ediyor
  • İrlanda, Lüksemburg, Avusturya, Almanya, Kıbrıs ve Fransa AB ortalamasının üstünde performans gösteren güçlü yenilikçiler,
  • Estonya, Slovenya, Çekya, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Litvanya ve Yunanistan, orta düzeyde yenilikçiler,
  • Macaristan, Hırvatistan, Slovakya, Polonya, Letonya, Bulgaristan ve Romanya yeni gelişen yenilikçilerdir.

Raporda öne çıkan başlıklar şu şekilde;

2015-2022 döneminde neredeyse bütün AB ülkeleri inovasyon performansını gelişitirdi

2015-2022 döneminde AB, Çin hariç tüm küresel rakiplere karşı konumunu daha ileriye taşıdı. AB, Avustralya, Kanada, ABD ve Güney Kore gibi rakiplerle olan inovasyon performansı farkını bir miktar azalttı.

Güney Kore seçilen ülkeler arasında en yenilikçi ülke olma özelliğini korudu

Türkiye bu sene Polonya, Slovakya, Sırbistan’ın da yer aldığı “gelişmekte olan yenilikçi ülkeler” kategorisinde yer aldı.

Rapora göre güçlü ve zayıf yönlerimize, gelişmiş özelliklerimize bakacak olursak;

Güçlü yönler; orta ve yüksek teknoloji ihracatı, ar-ge devlet desteği, yenilikçi ürünlerin satışı, kaynak üretkenliği

Zayıf yönler; tasarım uygulamaları, uluslararası bilimsel yayınlar, kamu-özel ortak yayınlar, ticari marka başvuruları

2015’ten bu yana güçlü artışlar; devlet ar-ge desteği, orta ve yüksek teknoloji ihracatı,

2015’ten bu yana güçlü azalışılar; ar-ge dışı inovasyon harcamaları, iş süreci inovasyonu, yenilikçi işletmelerde istihdam

Avrupa İnovasyon Puan Tablosu raporu, ülke profillerini görselleştirerek, güçlü ve zayıf yönleri, inovasyon eğilimlerini karşılaştırmaya ve göstergeler arasındaki korelasyonları test etmeye olanak sağlıyor.

Raporu inceleyerek konunun detaylarını ve ülkelerin inovasyon yetkinliklerini öğrenebilirsiniz.

Kaynak: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en#what-is-the-eis