Loader

Otonom Robot Teknolojileri

Otonom Robot Teknolojileri

Otonom Robot Nedir?

Otonom robot teknolojisi, robotların tıpkı insanlar gibi kendi kararlarını verme ve buna göre bir eylemde bulunma yeteneğine sahip olmasını sağlayan teknolojidir. Yapay zeka teknolojisinin bir alt dalı olarak incelenir. Otonom bir robot, çevresini algılayan, algıladığı şeye dayanarak kararlar verebilen veya o ortamdaki bir hareketi tanımak ve başlatmak/bitirmek için programlanmış olan bir robottur.

Otonom robotlar, çevreleri hakkında bilgi edinme ve insan müdahalesi olmadan uzun bir süre çalışma yeteneğine sahiptir. Bu robotların örnekleri otonom helikopterlerden, robot elektrikli süpürgelere kadar değişmektedir. Bu robotlar, operasyon boyunca insan yardımı olmadan kendilerini hareket ettirebilir ve kendilerine, insanlara ya da mülklere zararlı durumlardan kaçınabilirler. Otonom robotlar değişen çevreye de uyum sağlayabilirler.

Kullanılan Teknoloji

Daha basit otonom robotlar, engelleri görmek için kızılötesi veya ultrason sensörleri kullanarak insan kontrolü olmaksızın engellerin etrafında gezinmelerini sağlar. Daha gelişmiş robotlar ortamlarını görmek için stereo vizyon kullanır; kameralar onlara derinlik algısı verir ve yazılım nesneleri gerçek zamanlı olarak bulmalarına veya sınıflandırmalarına olanak tanır.

Pazar Büyüklüğü

2025 yılında 500 Milyar Dolar

Endüstriyel ve endüstriyel olmayan robotlar için küresel pazarın 2017-2025 yılları arasındaki büyüklüğü (milyar ABD doları)

Bu istatistik, 2017 ve 2025 yılları arasında hem endüstriyel hem de endüstriyel olmayan robotik pazarından elde edilen geliri gösteriyor. 2025 yılında robotik pazarının dünya çapında yaklaşık 500 milyar ABD doları değerinde olacağı tahmin ediliyor. Kişisel yardımcı robotlar, müşteri hizmet robotları, özerk araçlar ve insansız hava araçları gibi araçların gelişmesi ile birlikte Otonom teknolojisinin değer kazanması bekleniyor.

Kullanım Alanları

Günümüzde robotların kullanım alanları aşağıdaki örneklerde görüleceği üzere giderek yaygınlaşmaktadır.

Endüstriyel Robotlar

Endüstriyel robotlar, üretimde kullanılan robotlardır. Tehlikeli çalışma koşullarında işçilerin yerini alarak güvenliği sağlamak, işçi maliyetini azaltarak daha karlı ve hızlı üretim yapmak amacıyla kullanılmaktadır.

Operasyonel Robotlar

Operasyonel robotlar, insanların çalışmasının tehlikeli ya da imkânsız olduğu durumlarda çalışan, genellikle uzaktan kumanda ile kontrol edilen robotlardır. Bu robotlar, yüksek radyasyonun bulunduğu alanlarda, göçük riskinin bulunduğu maden bölgelerde, mayınlı arazilerde veya uzay hakkında araştırma yapmak amacıyla kullanılmaktadır.

Tıp ve Sağlık Alanında Robotlar

Tıp ve sağlık alanındaki robotlar, cerrahi operasyonlarda yaygınlıkla kullanılmaktadır. Cerrah elinden daha hassas bir kabiliyete sahip olmaları ve boyutlarının küçük olmasından dolayı hacimli alanlarda işlevsel olmaları önemli bir avantaj sağlar. Ayrıca, fizik tedavi ve rehabilitasyon amacıyla kullanılan robotlarla felçli hastaların tedavilerinde etkili sonuçlar elde edilebilmektedir.

Eğitim ve Araştırma Alanında Robotlar

Eğitim alanındaki robotlar, fen ve teknoloji, matematik gibi derslerin öğretiminde, zihinsel engelli ve otizmli çocukların eğitiminde, yabancı dil eğitiminde yardımcı öğretici olarak kullanılmaktadır. Her geçen gün yapılan araştırmalar ile duyguların, jest ve mimiklerin gösterilebildiği robotların ilgi çekici ve dinamik olmaları eğitimde daha etkili bir iletişim ağlamaktadır.

Eğlence Alanında Robotlar

Eğlence alanındaki robotlar genel olarak hobi amaçlı veya oyuncak olarak kullanılmaktadır. Dünya genelinde, hobi amaçlı robotların sergilendiği veya yarıştırıldığı çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca, sinema sektöründe film görüntü efektleri tekniğinde de robotlar kullanılmaktadır.

Sibernetikte Robotlar

Sibernetik alanındaki robotlar, hem dış görünüş olarak, hem de yapay zeka sayesinde davranışsal olarak insanlara benzetilmeye çalışılan robotlardır. İnsansı ve sosyal olan bu robotların, gelecekte toplumda daha çok kabul görmeleri, insanlarla etkileşime girmeleri ve basit ev işlerini yapmaya yardımcı olmaları beklenmektedir.

Tarım ve Hayvancılık Alanında Robotlar

Tarım ve hayvancılık alanındaki robotlar, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayan robotlardır. Bu robotlar, tarlaların sürülmesi, tohum ekilmesi, hasat, sulama, gübreleme, ilaçlama gibi tarımsal faaliyetlerinde kullanılır. Ayrıca süt sağımı ve besleme gibi hayvancılık faaliyetlerinde de kullanılmaktadır.

Ulaşım Alanında Robotlar

Ulaşım alanındaki robotlar, lojistik destek sağlayan robotlardır. Kişilerin dengede durarak gitmesine yardımcı olan robotlar veya son zamanlarda üzerinde çalışılan sürücüsüz otomobiller ulaşım alanındaki robotların en iyi örneklerindendir.

Tags: