Loader

Fjord Trends 2021

Fjord Trends 2021

COVID-19 pandemisi ekonomik ve toplumsal açıdan yıkıcı etkilere sahip oldu. Kriz; işletmeler, tüketiciler ve toplumun tamamı için bir taraftan bulunduğu pozisyonu yeniden tanımlamaya iterken diğer taraftan herkes için yani fırsatlar ve eğilimler ortaya koydu.

Accenture Interactive tarafından paylaşılan, küresel tasarımcı ve yaratıcı ağı için sunulan yıllık raporların on dördüncüsü olan Fjord Trends 2021, işletmeleri, tüketici davranışlarını ve toplumu şekillendirmesi beklenen yedi eğilimi ele alıyor.

  • Toplu yer değiştirme
  • Kendin yap (DIY) yenilikleri
  • Bir çalışma ekibini takım yapan unsurlar
  • Etkileşim tutkusu
  • Tedarik zincirindeki değişim
  • Empati mücadelesi
  • Gelenekselleşmiş etkinliklere alternatifler