Loader

DAO – Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon

DAO – Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon

Blockchain Türkiye Platformu tarafından DAO – Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon raporu yayınlandı.

Rapor kapsamında merkeziyetsiz otonom organizasyon anlamına gelen DAO’nun nasıl çalıştığına ve neler vadettiğine dair detaylı bir çalışma yapıldı. DAO’ların avantajları ve dezavantajları, geleneksel organizasyonlarla farkları, uygulama örnekleri ve ilk dao projesi ele alındı.

Geçmişten günümüze medeniyetlerin temelinde yatan en önemli unsurlardan biri olan güven kavramına atıfta bulunularak şöyle bir giriş yapıldı;

Daha Güvenilir Bir Geleceğe…

Tüm medeniyetlerin temelinde istisnasız yer alan en önemli temel unsurlardan birisidir; GÜVEN.

Bireyler, topluluklar, organizasyonlar ve günümüz itibariyle algoritmalar arasında kurulan çapraz ilişkilerin hepsi sadece güven ile sürdürülebilir.

Tarih boyunca güveni tesis etmek için onu kuracak, kurallarını belirleyecek ve işletecek merkezi yapılar kurageldik. Bu süreçte sayısız kez asli görevi güveni tesis etme olan bu merkezi yapılar, onu sarsacak, zedeleyecek, yıkacak eylemlerden hiç geri kalmadılar. Güven, modern iletişim çağında dahi bir pamuk ipliğine bağlı.

Blokzinciri teknolojisi tarihte ilk kez güveni bireylerden ve kurumlardan alarak algoritmalara emanet etti. Kodların kanun olduğu bu yeni dünyada, sarsılamaz ve istismar edilemez güven ilişkilerinin kurulabilme ihtimali dahi bizleri heyecanlandırmaya yetiyor. Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon (DAO) kavramı bu noktada ortaya çıkıyor ve yeni bir yönetişim modelini bizlere sunuyor.

Teoride DAO’lar iş modellerini ve hatta devletlerin işleyişini yeniden şekillendirerek dünyanın geleceğini değiştirebilecek güce sahip ancak pratikte yaşanan pek çok hadise bize gösteriyor ki daha kazanılması gereken çok tecrübeler, arşınlanması gereken uzun yollar var.

Elinizdeki rapor Blockchain Türkiye Platformu’nun (BCTR) literatüre kazandırdığı sayısız çalışmalardan birisi. Pek çok üyemizin çabası ve katkısı ile BCTR On- Chain Çalışma Grubu çatısı altında hazırlandı ve en temel düzeyden başlayarak