Loader

Açık İnovasyon Kültürü

Açık İnovasyon Kültürü

Açık İnovasyon Nedir?

Dünya’nın en yetenekli insanlarının sizin şirketinizde olduğunu tereddüt etmeden söyleyebilir misiniz? Bu çok mümkün olmayan bir durum. Bazı şirketlerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi de bütün yaratıcı işleri kendi çalışanlarından beklemek. Açık inovasyon kültürü ile problemleri parçalara ayırarak çözüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

Açık inovasyonu tanımlamadan önce kısaca inovasyonun tanımına bakalım. İnovasyon, yeni yaratıcı fikirlerin veya buluşların ekonomik alanlara uygun hale getirilip uygulanmasıdır. Diğer bir tabirle, gözle görülür açık ihtiyaçların çözümüne yönelik sunulmuş yaratıcı çözümler süreci de diyebiliriz.

Açık inovasyonun literatürdeki tanımı ise; yenilikçi fikirlerin kapalı ve sınırlı kaynaklar kullanılmadan paylaşım ve işbirliği içerisinde geliştirilmesi, ortak patentlenmesi ve birlikte ticarileştirilmesini savunan bir yaklaşımdır.

Açık inovasyon, sizin çizeceğiniz çerçeve içerisinde şirket dışı kaynaklarla bilgi alışverişi yapmaya olanak sağlayan bir zihniyettir..

Biraz daha gerilere gidip ilk açık inovasyon örneğine bakalım.

17. yy’da altı denizci bir yarışma başlattı. Denizlerde daha rahat gezmenin yolunu bulmak istediler. Daha doğrusu boylamı bulmak için daha doğru bir ölçme yöntemini keşfetmek istediler. Bu yarışma, içerisinde Galileo Galilei and Christiaan Huygens‘in de olduğu zamanın büyük beyinlerine ilham kaynağı oldu. Problem 18. yy’da İngiliz bir saatçi tarafından çözüldü. Rivayetlere göre bu çalışma ilk açık inovasyon örneği arasında gösteriliyor.

Burada dikkatimizi çekmesi gereken şey keşif değil çalışma yöntemiydi. Bir probleme çözüm bulmak için farklı disiplinlerin bir araya gelerek çalışmasıydı. Bugüne baktığımız zaman da görüyoruz ki, artan rekabet ortamında şirketler değişime ayak uydurabilmeleri için ürünlerini ve hizmetlerini sürekli olarak geliştirmeleri gerekiyor. İnovasyon da bu değişim, yenilenme ve dönüşüm için olması gereken önemli araçlardan bir tanesi olarak görülüyor.

Açık İnovasyon&Kapalı İnovasyon

Kapalı inovasyon: Şirketlerin iç kaynaklarla sürdürülebilir bir şekilde  yeni ürünler ortaya çıkarmak için yürütülen iş süreçlerinin bütünüdür. Bilgiler şirket içinde tutulur ve dışarıya paylaşılmaz.

Açık inovasyon: Şirket dışındaki bilgili ve yaratıcı bireylerin stratejik hedeflerinize ulaşılmasına katkıda bulunabileceği ve fikri mülkiyetin paylaşılmasının her iki taraf için de fayda oluşturabileceği inancına dayanmaktadır.

Sağdaki açık inovasyon hunisinde geliştirme süreci şirket içi kişilerle sınırlı olmadığı için daha çok elek ve huniden geçen karma bir çıktıyı bize sunmaktadır.

Her ikisinin de yeri farklıdır. Her bilgi dış dünya ile paylaşılmaz ancak binlerce tüketicinin girdisini almak çok önemli bir rekabet avantajı sağlayabilir.

Açık İnovasyonun Faydaları

 

 • Daha büyük kitlelerin ilgisini çekme
 • Maliyet verimliliğini arttırma
 • Müşterilerin Ar-Ge’ye dahil olması
 • Halkla ilişkileri iyileştirerek marka değerini iyileştirme
 • Karma müşteri kazanma
 • Karlı ortaklıklar şansı
 • Yeni yetenekleri keşfetme

 

Açık İnovasyonun Zorlukları

 

 • Belirsiz hedefler
 • Yanlış hedef kitle
 • Azalan getiriler
 • Etkili bir süreç oluşturmak
 • Fikir geliştirme ve uygulama
 • Doğru aracı bulma
 • Fikri mülkiyet hakları
 • Olumsuz tutumlar ve endişeler
 • Katılımcı motivasyonu ve sürdürülebilirlik
 • Katılımcıları ödüllendirmek

 

Açık İnovasyon Yöntemleri

Açık inovasyonun uygulanmasıyla ilgili çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yöntemlerden önce açık inovasyon sürecinde tüm paydaşların (müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, araştırma kuruluşları, rakipler vs.) katılımı, hızlı büyümek ve rakipleri karşısında rekabet gücünü arttırmak isteyen kuruluşlar için olmazsa olmazdır.

Açık inovasyon, işletmeler tarafında iç kaynakların yetersiz olduğu durumlarda dış aktörler ile işbirliğinin zorunlu kılındığı bir durum olarak görülmektedir. Bunun sonucu olarak açık inovasyon sürecinin yönetiminde aksaklıklar yaşanabilmektedir. Açık inovasyon sürecinde uygulanan yöntemleri oluşturmadan önce inovasyon stratejisinin işletme içerisinde çalışanlar tarafından sahiplenilmesi ve bu stratejilere yönelik pazarın ihtiyaç ve beklentilerinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

Açık inovasyonun başarılı bir şekilde uygulanabilmesinde hem bilgi iletişimlerinde hem de sosyal iletişimlerinde işletmelerin üst düzey gayret göstermeleri gerekmektedir.  Sosyal iletişim kapsamında müşteri odaklılık açık inovasyon uygulamalarında çok büyük önem taşımaktadır.

Açık inovasyon sürecinde uygulanan yöntemlerin üç ana yaklaşıma dayandığı görülmektedir.

 • İşletme içinden ve dışından inovasyon uzmanları ile ortaklaşa çalışmak,
 • Müşteriyi daha fazla inovasyon sürecine dâhil etmek,
 • Ödül sistemine dayalı inovasyon yarışmaları düzenlemek, fikir ve proje çağrılarını toplamak.

Kapalı inovasyon süreçlerinde müşteri sadece ürünün test aşamasında inovasyon sürecine dahil oluyor. Açık inovasyonda ise yeni ürün ve hizmetlerin geliştirildiği her aşamada kendilerini gösterebiliyor. Müşterinin getirmiş olduğu her türlü bilgi, ürün veya hizmetin tasarım aşamasına dahil edilmelidir.

Birkaç İnovasyon Örneği

Netflix

Netflix’in açık inovasyondaki başarısını biliyor musunuz?

2006 yılında Netflix herkese açık olan Netflix Prize adlı bir inovasyon yarışması başlattı. Yarışmanın amacı kullanıcı, film ve dizi önerilerini mevcut duruma kıyasla %10 iyileştiren bir filtreleme algoritması bulmaktı. Yarışmanın galibine de 1 milyon USD ödül verdi.

Bir yıldan biraz fazla bir süre içinde, 186 ülkeden 40.000’den fazla takım yarışmaya katıldı.

Sonuç olarak 3 yıldan kısa bir süre içinde iki takım önerileri %10’un üzerinde iyileştirmenin bir yolunu buldu ve bunlardan biri büyük ödülün sahibi oldu. Bununla birlikte birinci olan takımın algoritması mühendislik yapmak için çok maliyetli olduğu için %8.43 lük iyileştirme yapan ikinci takımla devam etme kararı aldı.

Sonuç olarak Netflix, halkı ve sahadaki profesyonelleri hedefleyerek açık inovasyon mücadelesinde başarılı oldu.

Açık inovasyon kavramı başarı öyküleri ortaya çıktıkça birçok sektörde tercih edilmeye başlanmıştır. Son dönemlerde ülkemizde de önemli şirketler açık inovasyon kültürüne erişmiş ve buradan fayda sağlamaya başlamıştır.

 • Turkcell, yapılan araştırma çalışmaları ile açık inovasyonu bilgi teknolojileri alanına yaymayı hedeflemektedir. Bu amaca hizmet etmek için “Turkcell Partner Network” kurulmuştur. Bünyesinde 200’den fazla iş ortağı, yerel ve dünya çapında iş birliği yaptığı firmalar, sivil toplum kuruluşları, girişimciler ve yatırımcılar ile 7 bin’ den fazla uygulama geliştirici barındırmaktadır.
 • Arçelik, yeni iş modelleriyle ilgili çalışmalarına hız vererek açık inovasyonu destekliyor. Ekosistem Buluşmaları, TEB ile birlikte hayata geçirdiği Girişim Evi gibi çalışmalarla ekosisteme katkı sağlıyor. Türk kahvesi makinesi için yaptığı Ar-Ge çalışmalarında kahve üreticisi bir firmayla Ar-Ge iş birliği yaptı.
 • ASELSAN açık inovasyonu destekleyici bir faaliyet olarak çalıştaylar düzenlenmektedir. Üniversitelerin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştaylarda ortaya çıkan yeni fikirlerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. ASELSAN’ın üniversite sanayi iş birliği kapsamında birçok projesi bulunmaktadır. Temel araştırmalar üniversitelerde gerçekleştirilirken bu araştırmaların sanayileşmesi için geliştirilmekte olan birçok projesi bulunmaktadır.
 • Tat Gıda, şirket içerisinde inovasyon kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla, sektörün çeşitli kurumlarıyla bir araya gelerek farklı konularda bilgi alışverişi gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra açık inovasyon stratejisi alanlarıyla ilişkili olan girişimcileri de takip etmektedir
 • Tüpraş, girişimcilik ekosistemi ile birlikte açık inovasyon çalışmalarını sürdürmektedir. Enerji ve petrol sektörü başta olmak üzere dijital eğitim sistemleri gibi teknolojik sistemlerde birçok start-up programı ile iş birliği içerisinde çalışmaktadır
 • ODTÜ Teknokent Bilişim ve İnovasyon Merkezinde yer alan “Havelsan Yıldız Açık İnovasyon Merkezi” Türkiye’deki ve yurtdışındaki yenilikçi alan uzmanlarına ulaşmak ve yenilikçi fikir ve çözümler toplamak için açık inovasyon programları düzenlemektedir. Havelsan’ın tamamlanan ve devam eden bazı açık inovasyon programları şunlardır: Arttırılmış Gerçeklik Platformu, Jet Hızlandırma Programı, Sağlıkta Büyük Veri Hackathonu, PARDUS Dosya Sınıflandırma ve Analiz, Havelsan Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözüm Yarışması.
 • Vestel, Concept firması ile birlikte geliştirdiği iş birliği başarılı bir açık inovasyon örneğidir. Bu iş birliği sayesinde “Mix&Go” ve “Viziizle” projeleri başarıyla sonuçlanmıştır.

Ülkemizde ve dünyada açık inovasyon kültürü her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır. Ülkemizin bayrak taşıyıcı firması olarak kurulduğumuz günden itibaren, inovasyon odaklı çalışmamız açık inovasyon kültürüne ayak uydurmamıza  kolaylık sağlamıştır.

Türk Hava Yolları bünyesinde biz de uzun yıllardır yapmış olduğumuz inovasyon çalışmalarını tek bir çatı altında toplamak adına kurmuş olduğumuz TERMINAL programıyla şirketimizin açık inovasyon çalışmalarına destek sağlıyoruz.